LÒ NƯỚNG BOSCH HBG633BS1 SERI 8 MADE IN GERMANY

21.500.000