TỦ RƯỢU ĐỘC LẬP BOSCH HMH.KSW38940|SERIE 8

65.076.000