Tủ rượu độc lập BOSCH HMH.KSW38940|Serie 8

65.076.000